Bootcamp Junior Java Developer Online

Zdalna nauka

Szkolenie Junior Java Developer kierujemy do osób, które chciałyby w krótkim czasie mocno rozwinąć swoje umiejętności programistyczne. Charakteryzuje się ono dużą intensywnością oraz wymaga dodatkowo dużo pracy własnej.

 

Czego się nauczysz?

 • programować w języku Java od podstaw
 • wykorzystywać narzędzia, w których tworzą profesjonalni programiści
 • zapisywać kod źródłowy aplikacji i współdzielić go z innymi
 • tworzyć i zarządzać bazami danych
 • tworzyć aplikacje internetowe w najpopularniejszych technologiach

 

Korzyści z takiej formy szkolenia:

 • w ciągu 6 miesięcy nauczysz się tyle co innym zajmuje kilka lat
 • poznasz aktualne technologie używane w komercyjnych projektach
 • zmotywujemy Cię do nauki poprzez obowiązkowe zadania domowe
 • pomożemy w przypadku napotkanych trudności - nie jesteś pozostawiony(a) sam(a) sobie!
 • będziesz otoczony(a) ludźmi o podobnym poziomie zaawansowania, co pozytywnie wpływa na chęć rozwoju i trzymania poziomu grupy
 • po szkoleniu będziesz w stanie samodzielnie się rozwijać i rozszerzać wiedzę z zajęć

 

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które:

 • nigdy wcześniej nie miały styczności z programowaniem
 • mają doświadczenie w programowaniu w innym języku niż Java
 • chciałyby utrwalić już posiadaną wiedzę z Javy
 • są w stanie wygospodarować sporo czasu wolnego na przerabianie ćwiczeń i realizację zadań domowych

 

Forma szkolenia

Stawiamy głównie na praktykę. Szkolenie podzielone jest na 34 moduły. W pierwszej połowie szkolenia przerabiamy 2 moduły tygodniowo, a w drugiej części, gdzie tematy są bardziej zaawansowane przerabiany jest 1 moduł w tygodniu. Przy każdym module otrzymasz zestaw materiałów do samodzielnego przyswojenia. Będzie to kilka godzin filmów i kilka, lub kilkanaście ćwiczeń do utrwalenia wiedzy i wykorzystania jej w praktyce. Do każdego z tych ćwiczeń oczywiście też otrzymasz przykładowe rozwiązania w formie gotowego kodu i omówienia w formie wideo.

Czas który należy wygospodarować na przerobienie modułu to:

 • 3-5 godzin na przerobienie teorii i ćwiczeń,
 • 1-5 godzin na wykonanie zadań domowych,
 • do 3 godzin na każde spotkanie na żywo z trenerem.

Przykładowe pierwsze 4 moduły wyglądają następująco:

Czyli w skrócie:

 1. Moduł jest uruchamiany i zaczynasz przerabianie materiałów. Celem modułu jest oddanie zadań domowych
 2. Dzień dzień przed końcem modułu jest spotkanie online z trenerem, gdzie możesz zapytać o dowolny temat związany z szkoleniem. Jeśli napotkasz problem z zadaniem domowym to z pewnością uda się go rozwiązać. Dodatkowo możesz posłuchać na jakie wyzwania trafili inni uczestnicy kursu. Tego dnia startuje również kolejny moduł.
 3. Dzień po spotkaniu do godziny 23:59 możesz po raz ostatni wysłać zadanie domowe do sprawdzenia. 

   

 

 

Zadania domowe

Do każdego przerabianego modułu otrzymasz zestaw obowiązkowych zadań domowych. Zadań może być kilka, albo tylko jedno, ale bardziej rozbudowane.

Zadania domowe są jednym z kluczowych elementów szkolenia, ponieważ:

 • Pozwolą Ci utrwalić zdobytą wiedzę
 • Motywują do powtórzenia materiału oraz pozwalają na sprawdzenie samego siebie
 • Nauczą Cię wyszukiwać rozwiązania typowych problemów w internecie
 • Dają nam możliwość utrzymania grupy na jednym poziomie i weryfikować Twój postęp

Zależy nam na tym, żebyś maksymalnie ćwiczył(a) nowe umiejętności. Zadanie możesz wysłać do sprawdzenia ile razy chcesz - o ile nie upłynął określony czas. Na dedykowanym bot poinformuje Cię czy zadanie zostało już sprawdzone. Im szybciej rozpoczniesz pracę nad zadaniem, tym bardziej możesz skorzystać ze wsparcia od trenera.

Zadania polegają na rozwiązaniu problemu programistycznego i wysłaniu go do oceny w formie Pull Requesta na githubie. Następnie trener robi review kodu, zostawia komentarze i ocenę. Wtedy twoim zadaniem jest poprawa kodu. Dokładnie tak samo jak to wygląda w pracy programisty.

 

 

Praca własna i wsparcie mentorów

W ramach szkolenia otrzymasz wsparcie trenerów, którzy są doświadczonymi programistami. Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące bieżących lub poprzednich tematów, to możesz je zadać poprzez specjalny czat o nazwie Slack. Trener udzieli Ci odpowiedzi bezpośrednio na nim, a jeżeli jakiś problem będzie pojawiał się częściej, to zagadnienie zostanie omówione podczas spotkania na żywo z trenerem.

Jeżeli podczas rozwiązywania zadań domowych natrafisz na jakieś przeszkody, to możesz zadać pytanie trenerowi podczas następnego spotkania online lub na czacie. Błędy, które najczęściej powtarzały się w rozwiązaniach uczestników są dodatkowo omawiane podczas spotkań na żywo z trenerem.

Slack

Spotkania z trenerem odbywają się dwa razy w tygodniu i zaczynają się o godzinie 17. Czas trwania takiego szkolenia jest uzależniony od liczby pytań uczestników oraz czasu potrzebnego na omówienie zadań domowych, ale nie przekracza 3 godzin. Dążymy do tego, żeby spotkania na żywo miały formę otwartej dyskusji, gdzie każdy może zadać pytanie, warto więc przed zajęciami wyposażyć się w mikrofon.

 

Program szkolenia

Program szkolenia ułożony jest w taki sposób, aby poradziły sobie z nim osoby, które nie miały wcześniej styczności z programowaniem, ale jednocześnie jest intensywy i wymaga spoto zaangażowania. Zaczynamy od skonfigurowania środowiska, wspólnego napisania prostych aplikacji z czasem przechodząc do zagadnień coraz bardziej rozbudowanych i zaawansowanych.

Na szkoleniu omawiamy:

 • język programowania Java,
 • system kontroli wersji Git,
 • najpopularniejsze technologie powiązane z Javą - Spring i Hibernate,
 • projektowanie relacyjnych baz danych wykorzystując MySQL,
 • definiowanie zapytań w języku SQL w celu manipulacji danymi w bazie danych,
 • podstawy języka HTML i CSS,
 • tworzenie aplikacji internetowych w Javie,
 • testowanie oprogramowania.

Technologie

Program szkolenia dostosowujemy zawsze do tempa grupy. Dużo wymagamy od samych siebie, ale oczekujemy także zaangażowania ze strony uczestników.

Przykładowy rozkład zajęć wygląda następująco:

1 Wprowadzenie i przywitanie. Uruchomienie prostych aplikacji z konsoli. Wprowadzenie do gita
2 Typy danych, zmienne, klasy, obiekty programowanie obiektowe
3 Konstruktory i metody
4 Metody, "this", przeciążanie metod, pakiety
5 Instrukcje warunkowe: if oraz switch, Scanner
6 Tablice jednowymiarowe, pętle, tablice wielowymiarowe
7 Algorytmika
8 Słowo kluczowe static, dziedziczenie
9 Polimorfizm
10 Object i typy abstrakcjne
11 Wyjątki
12 Obsługa plików
13 Typy opakowujące, Wielkie liczby, Typy generyczne, Listy
14 Kolekcje: Zbiory, iteratory, kolejki, mapy
15 Sortowanie (Arrays, Collections, Comparator), Klasy wewnętrzne i anonimowe
16 Typ wyliczeniowy Enum, DateTime API
17 Optional, Strumienie i wyrażenia lambda
18 Maven, JUnit, AssertJ, Mockito
19 HTML, CSS, Podstawy JavaScriptu
20 Spring MVC - Wstęp
21 Spring MVC, Thymeleaf + formularze
22 Szablony w Thymeleaf, formularz kontaktowy z mailami
23 Bazy danych i SQL
24 JDBC: Podstawowe połączenie baz danych i Javy
25 Spring Data, JPA
26 Relacje w JPA
27 Migracje baz danych z Liquibase, Profile w Springu
28 REST, DTO, Zapytania z JavaScriptu
29 Spring Security: Logowanie, rejestracja, reset hasła
30 Walidacja formularzy
31 Lombok i RestTemplate
32 Strumienie: kolektory, grupowanie. JPA zagadnienia średniozaawansowane
33 Git, Praca zespołowa nad projektem
34 Przykładowe pytania rekrutacyjne

 

Materiały

Materiały, które otrzymasz w trakcie szkolenia:

1. Wideo dotyczące zagadnień z aktualnego modułu. Łącznie otrzymasz dostęp do blisko 16 godzin nagrań wideo.

Przykładowe nagrania wyglądają następująco:

 

2. Ćwiczenia z rozwiązaniami dotyczące aktualnego modułu - 20 godzin materiałów

3. Rozwiązanie zadań domowych po upłynięciu czasu na ich oddawanie.

4. Nagrania ze spotkań na żywo z trenerami.

W ramach szkolenia otrzymasz również:

 • Dostęp do wybranych kursów na platformie JavaStart.pl: Java, Java EE, Spring, Java Zadania oraz Spring Zadania wraz ze wsparciem (tam gdzie go oferujemy) o łącznej wartości 1164zł.
 • Licencję edukacyjną na środowisko IntelliJ IDEA Ultimate na okres 6 miesięcy.

Wszystkie materiały i zadania zagregowane są w wygodny sposób na naszej platformie szkoleniowej. Po zakończeniu szkolenia zachowujesz dostęp do wszystkich materiałów przez 6 miesięcy. Pozwoli to na ewentualne powtórzenie materiału, który sprawiał Ci największe trudności.

 

Certyfikat

Po ukończeniu szkolenia każdy z uczestników który uzyskał ponad 50% punktów otrzymuje imienny certyfikat z uzyskanym wynikiem. Wynik powiązany jest przede wszystkim z systematyczną pracą nad zadaniami domowymi.

 

Aspekty organizacyjne

Szkolenie obejmuje 34 moduły. W pierwszej części szkolenia spotykamy się dwa razy w tygodniu, a w drugiej 1 raz w tygodniu. Szkolenie odbywa się na bazie dostarczonych materiałów szkoleniowych, a spotkania online za pomocą komunikatorów głosowych. Spotkania z trenerem mają formę pytań i odpowiedzi. W tym czasie możesz wyciszyć słuchawki i przerabiać ćwiczenia, lub w razie trudności udostępnić swój ekran i zadać pytanie trenerowi albo posłuchać pytań zadawanych przez innych uczestników.

Terminy i zapisy

Rodzaj Cena Data rozpoczęcia
Wieczorowe 2 razy w tygodniu (wt, pt) od 17:00 5000 zł 02.07.2021

Żaden termin nie pasuje?

Zostaw maila, damy znać o nowych terminach!